Grenland Øyelegesenter


I over 40 år har vi sett kroppen gjennom øyet, og behandlet mennesker i krevende tilstander.

Takket være forskning og ny teknologi har vi de siste årene opplevd en rivende utvikling i behandling av øyesykdommer og bedre øyehelse. Aldri før har vi kunne hjelpe så mange til et bedre liv!

Ved Grenland Øyelegesenter ser vi det som vår oppgave å gi de som ønsker det mulighet til undersøkelse og behandling. For å kunne hjelpe enda flere pasienter må vi tenke nytt, og vi er lidenskapelig engasjerte i å finne nye og bedre løsninger. Løsninger som gir bedre tilgjengelighet og livskvalitet. 

Vi er Grenland Øyelegesenter. Velkommen til oss!


Øyelege


Øyelegen er en utdannet lege med spesialistutdanning i øyesykdommer.

Alle øyesykdommer og tilstander som krever medisinering, operasjoner eller annen spesialistkompetanse skal behandles av en øyelege.

Ortoptist


Ortoptisten undersøker, diagnostiserer og behandler skjeling, dobbeltsyn og samsynsproblemer hos både barn og voksne. Øyelegen får mange henvisninger for vurdering av barn med lese- og skrivevansker, med eller uten hodepine. Disse pasientene undersøkes sammen med ortoptist.

Ortoptisten vurderer også voksne som får problemer med synet ved nevrologiske lidelser.

Optiker


Vår optiker utfører undersøkelser som hjelper øyelegen med å stille riktig diagnose.

Optikeren kartlegger din situasjon og finner ut om synet er redusert fordi du trenger briller.

Selv om vi ikke selger briller ved Grenland Øyelegesenter, svarer vi på spørsmål og hjelper til med dine briller om du har behov for det.

Vi som jobber hos Grenland Øyelegesenter


Tina Dale Brauti

Eier og øyelege

Født og oppvokst i Skien. Utdannet lege ved Det Medisinske Fakultet i Oslo i 2001. Hospiterte ved Norwegian American Hospital i Chicago.

Videreutdannet til å bli spesialist i øyesykdommer ved sykehusene i Växjö (Sverige), Tønsberg og på Ullevål. Tina var overlege for seksjonen medisinsk retina ved Øyeavd. Ullevål, Universtitet i Oslo før hun kom til Skien og fikk avtale med Helse Sør-Øst høsten 2009.

Hun har vært medlem i American Academy of Ophtalology siden 2000, og har siden 2017 vært styremedlem i Norsk Oftalmologisk Forening.

Bjørn P. Brauti 

Øyelege

Født og oppvokst i Skien. Utdannet ved Det Medisinske Fakultetet i Oslo. Videreutdannet for spesialisering i øyesykdommer ved Betanien Hospital i Skien og ved Rikshospitalet i Oslo.

Bjørn jobbet også 2,5 år ved Reumatologisk avdeling, en kunnskap og interesse som er veldig relevant for mange med tørre øyne.

Bjørn startet avtalepraksis i 1985, og det er denne praksisen Tina overtok i 2009.

Bjørn jobber i dag som øyelege i den helprivate delen ved Grenland Øyelegesenter.

Federico Natoli

Ortoptist

Federico er født og oppvokst i Italia. Han er utdannet ortoptist ved Bologna University i Italia.

Federico har jobbet med kliniske forsøk for barn, og rehabilitering av svaksynthet på Modena universitetssykehus.

Han har også samarbeidet med flertall klinikker for prekirurgisk evaluering i skjeling, vurderinger for neuro oftalmologisk, persepsjon og synsutviklingsforstyrrelser, i tillegg til ortoptist terapi.

Heidi K. Bekkvang

Optiker

Heidi er født og oppvokst i Hof i Vestfold
Hun er utdannet optiker ved Høyskolen i Buskerud og har jobbet som optiker i 30 år. Har tidligere jobbet som optiker i Porsgrunn og i Hamar.

Heidi liker godt å jobbe med barn, og er blid, serviceinnstilt og imøtekommende.

Heidi avlaster øyelegen med å ta del i de praktiske undersøkelsene.

Katrine Wikstrøm

Kontorleder

Katrine er født og oppvokst i Skien. Etter nærmere 20 år med kundebehandling og administrasjon har hun god erfaring med å yte service og få hverdagen til å flyte godt.

Hun har ansvaret for det administrative arbeidet ved Grenland Øyelegesenter, og stiller gjerne opp om det trengs hjelp til øvrige ting ved Grenland Øyelegesenter.

Kjersti L. Isaksen

Sekretær

Kjersti er født og oppvokst i Skien. Har jobbet som sekretær i over 20 år og har god og bred erfaring innen faget. Kjersti er den som svarer telefon og den du møter i skranken.

Kjersti er alltid blid og serviceinnstilt, og stortrives med å hjelpe andre og gjør sitt for at du skal få en behagelig og god opplevelse hos oss.

Kontakt oss


Har du noen spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss hos Grenland Øyelegesenter.

Kontakt oss på 35 52 17 71, eller send oss en melding.

Vi er her for å hjelpe deg!